Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Bài giảng Video

La Luân Thấy Vàng Không Tham (322 lượt xem)

Loading the player...

La Luân Thấy Vàng Không ThamLý Tập Cầu Bần tập 2 (Phim Hoạt Hình) [ Đã xem: 205] Lý Tập Cầu Bần tập 2 (Phim Hoạt Hình) Lý Tập Cầu Bần tập 2 (Phim Hoạt Hình)
Lý Tập Cầu Bần tập 1 (Phim Hoạt Hình) [ Đã xem: 219] Lý Tập Cầu Bần tập 1 (Phim Hoạt Hình) Lý Tập Cầu Bần tập 1 (Phim Hoạt Hình)
Khổng Dung Nhường Lê (Phim Hoạt Hình) [ Đã xem: 158] Khổng Dung Nhường Lê (Phim Hoạt Hình) Khổng Dung Nhường Lê (Phim Hoạt Hình)
Giang Cách Cõng Mẹ Chạy Loạn (Phim Hoạt Hình) [ Đã xem: 201] Giang Cách Cõng Mẹ Chạy Loạn (Phim Hoạt Hình) Giang Cách Cõng Mẹ Chạy Loạn (Phim Hoạt Hình)
Sĩ Tuyển Nhường Tài Sản (Phim Hoạt Hình) [ Đã xem: 220] Sĩ Tuyển Nhường Tài Sản (Phim Hoạt Hình) Sĩ Tuyển Nhường Tài Sản (Phim Hoạt Hình)
Đức Cảm Mẹ Con Loài Rắn (Phim Hoạt Hình) [ Đã xem: 340] Đức Cảm Mẹ Con Loài Rắn (Phim Hoạt Hình) Đức Cảm Mẹ Con Loài Rắn (Phim Hoạt Hình)
Trương Thiệu Tiếp Đãi Bạn (Phim Hoạt Hình) [ Đã xem: 220] Trương Thiệu Tiếp Đãi Bạn (Phim Hoạt Hình) Trương Thiệu Tiếp Đãi Bạn (Phim Hoạt Hình)
Tôn Quỹ Kính Yêu Chú (Phim hoạt hình) [ Đã xem: 208] Tôn Quỹ Kính Yêu Chú (Phim hoạt hình) Tôn Quỹ Kính Yêu Chú (Phim hoạt hình)
Doãn Thị Dạy Con [ Đã xem: 312] Doãn Thị Dạy Con Doãn Thị Dạy Con
Trần Thế Ân Thức Đêm Đợi Em [ Đã xem: 294] Trần Thế Ân Thức Đêm Đợi Em Trần Thế Ân Thức Đêm Đợi Em
Ngụy Đàm Xin Chết Thay Bạn [ Đã xem: 301] Ngụy Đàm Xin Chết Thay Bạn Ngụy Đàm Xin Chết Thay Bạn
Ngô Tôn Khuyên Chồng (Phim Hoạt Hình) [ Đã xem: 511] Ngô Tôn Khuyên Chồng (Phim Hoạt Hình) Ngô Tôn Khuyên Chồng (Phim Hoạt Hình)
Tuần Cự Bá (Phim Hoạt Hình) [ Đã xem: 435] Tuần Cự Bá (Phim Hoạt Hình) Tuần Cự Bá (Phim Hoạt Hình)
Lưu Đình Thức Thay Cha Mẹ Giữ Tròn Lời Hứa [ Đã xem: 424] Lưu Đình Thức Thay Cha Mẹ Giữ Tròn Lời Hứa Lưu Đình Thức Thay Cha Mẹ Giữ Tròn Lời Hứa
Nàng Trương Lý Thị Xin Ăn Nuôi Mẹ Chồng [ Đã xem: 385] Nàng Trương Lý Thị Xin Ăn Nuôi Mẹ Chồng Nàng Trương Lý Thị Xin Ăn Nuôi Mẹ Chồng
Đức Phật - Tập 2 [ Đã xem: 993] Đức Phật - Tập 2 Đức Phật - Tập 2
Đức Phật - Tập 1 [ Đã xem: 1031] Đức Phật - Tập 1 Đức Phật - Tập 1
Phép Tắc Người Con - Tập 2 [ Đã xem: 903] Phép Tắc Người Con - Tập 2 Phép Tắc Người Con - Tập 2
Phép Tắc Người Con - Tập 1 [ Đã xem: 942] Phép Tắc Người Con - Tập 1 Phép Tắc Người Con - Tập 1
Cảm Ứng Thiên - Tập 7 [ Đã xem: 870] Cảm Ứng Thiên - Tập 7 Cảm Ứng Thiên - Tập 7
Cảm Ứng Thiên - Tập 5 [ Đã xem: 891] Cảm Ứng Thiên - Tập 5 Cảm Ứng Thiên - Tập 5
Cảm Ứng Thiên - Tập 6 [ Đã xem: 838] Cảm Ứng Thiên - Tập 6 Cảm Ứng Thiên - Tập 6
Cảm Ứng Thiên - Tập 4 [ Đã xem: 856] Cảm Ứng Thiên - Tập 4 Cảm Ứng Thiên - Tập 4
Cảm Ứng Thiên - Tập 3 [ Đã xem: 859] Cảm Ứng Thiên - Tập 3 Cảm Ứng Thiên - Tập 3
Cảm Ứng Thiên - Tập 2 [ Đã xem: 847] Cảm Ứng Thiên - Tập 2 Cảm Ứng Thiên - Tập 2
Cảm Ứng Thiên - Tập 1 [ Đã xem: 1084] Cảm Ứng Thiên - Tập 1 Cảm Ứng Thiên - Tập 1

Các chủ đề khác
Làm Thế Nào Để Cầu Con, Sanh Con và Dạy Con (2 video) (704 lượt xem)
Sống (2 video) (571 lượt xem)
Thiên Hạ Phụ Tử (7 video) (5048 lượt xem)
Trì Giới Niệm Phật - Pháp Sư Định Hoằng (3 video) (5396 lượt xem)
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng (72 video) (26954 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp (40 video) (28441 lượt xem)
Video Khác (8 video) (8423 lượt xem)
Khoa học chứng minh nhân quả và luân hồi (4 video) (9972 lượt xem)
Giáo Dục - Đạo Đức (3 video) (5075 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 5 Tập) (7 video) (6645 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 4 Tập) (24 video) (22770 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 3 tập) (9 video) (12959 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 2 Tập) (51 video) (39511 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 1 Tập) (49 video) (57373 lượt xem)
Video Vãng Sanh Của Cô Lưu Tố Thanh (2 video) (4372 lượt xem)
Lễ Kính Chư Phật - PS Vương Thục Phương (5 video) (39550 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh giải-PS Định Hoằng (4 video) (7400 lượt xem)
Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật (232 video) (193582 lượt xem)
Mẹ Hiền Con Hiếu (7 video) (9925 lượt xem)
Nhận Thức Phật Giáo (6 video) (8387 lượt xem)
Không Làm Giặc Quốc Gia (8 video) (25914 lượt xem)
Bác Sĩ Bành Tân (7 video) (10457 lượt xem)
Kinh Bát Đại Nhân Giác (5 video) (6127 lượt xem)
Bát Nhã Tâm Kinh (7 video) (9636 lượt xem)
Hài Hòa Cứu Vãn Nguy Cơ (12 video) (13611 lượt xem)
Đệ tử quy (2 video) (18547 lượt xem)
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (60 video) (114102 lượt xem)
Bồ Tát Chí Nhạo Kinh (17 video) (16921 lượt xem)
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (154 video) (155103 lượt xem)
Thập Thiện Nghiệp Đạo (80 video) (84863 lượt xem)
Kinh Vô Lượng Thọ (374 video) (407035 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú giảng lần thứ 4 năm 2014 (30 video) (38460 lượt xem)

 

Video mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 50


Hôm nayHôm nay : 2149

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 302481

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9753454

Các bậc tiền bối mô phạm của Tịnh Độ

Pháp môn Niệm Phật, vốn là bi tâm triệt đễ của Thích Ca Thế Tôn độ chúng sanh; pháp môn này tối giản tiện, tối ổn định, tối cao siêu. Nếu như pháp môn này không thể tu được, vậy thì không cần nói đến pháp khác. Chỗ tốt của pháp môn này, bậc đại học vấn càng nghiên cứu, càng cảm thấy cao thâm; người không biết một chữ, cũng có thể làm đến được. Đáng tiếc người không rõ lý, chỉ đem nó cho là việc của ông già bà lão, thật là quá đổi sai lầm. Mời xem hai vị đại thánh Văn Thù Phổ Hiền trên hội Hoa Nghiêm, đều ở trong Kinh khuyến tu; Mã Minh Long Thụ hai vị Đại Bồ Tát của An Độ, đều có trước luận hoằng dương Tịnh Độ. Cổ đức của Trung Thổ, từ Đại Sư Huệ Viễn mãi đến Đại Sư An Quang, những lịch đại tổ sư này, phần nhiều là trước tu các pháp môn khác về sau quy về Tịnh Độ. Đại Sư Loan Đàm có nhục thân Bồ Tát nổi tiếng, Đại Sư Trí Giả là người truyền đăng Phật, đều hoằng dương Tịnh Độ. Thời cận đại Đại Sư Đế Nhàn của Tông Thiên Thai, Đại Sư Thái Hư của Tông Duy Thức, Đại Sư Hoằng Nhất của Luật Tông, Hư Vân Viên Anh hai vị Đại Sư của Thiền Tông, mỗi vị đều có trước tác, cũng là hoằng dương Tịnh Độ. Các vị cư sĩ nổi tiếng Lô Sơn triều Tần, Bạch Lạc Thiên của triều Đường, Tô Đông Pha Văn Ngạn Bác của triều Tống, Viên Hoằng Đạo của triều Minh, Bàng Xích Mộc Vương Nhân Sơn .v.v của triều Thanh, đều là nhà đại học vấn, họ đều là tức tâm Tịnh Độ, đây là người người đều biết đến. Còn có rất nhiều người, nhất thời không thể nhớ ra hết, cũng không cần phải nêu ra nữa. Hạng như ta tự hỏi : trí huệ, đức năng, so với những thánh hiền trên đây, ai cao ai thấp? Các ngài đều là chuyên tu chuyên hoằng Tịnh Độ, còn ta thì ngược lại xem thường; tri kiến như vậy, có thể nói là chính xác chăng?