Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Thống kê

Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
Viet Nam VN 3889479 Thứ hai, 18 Tháng M. hai 2017 13:51
United States US 3372043 Thứ hai, 18 Tháng M. hai 2017 13:56
Germany DE 1614515 Thứ hai, 18 Tháng M. hai 2017 13:56
France FR 815472 Thứ hai, 18 Tháng M. hai 2017 13:55
China CN 257110 Thứ hai, 18 Tháng M. hai 2017 11:05
Reserved ZZ 238699 Thứ hai, 18 Tháng M. hai 2017 12:56
Bulgaria BG 235252 Thứ hai, 18 Tháng M. hai 2017 13:55
Russian Federation RU 218924 Thứ hai, 18 Tháng M. hai 2017 13:44
Afghanistan AF 168028 Thứ hai, 06 Tháng Mười 2014 22:01
Ukraine UA 134292 Thứ hai, 18 Tháng M. hai 2017 13:54
Turkey TR 86183 Thứ hai, 18 Tháng M. hai 2017 13:34
Netherlands NL 61919 Chủ nhật, 17 Tháng M. hai 2017 15:29
United Kingdom GB 57431 Thứ hai, 18 Tháng M. hai 2017 01:12
Canada CA 52951 Thứ hai, 18 Tháng M. hai 2017 08:30
Denmark DK 46682 Thứ bảy, 16 Tháng M. hai 2017 05:13
Czech Republic CZ 38465 Thứ hai, 18 Tháng M. hai 2017 07:06
Norway NO 24673 Chủ nhật, 17 Tháng M. hai 2017 22:26
Australia AU 21840 Thứ hai, 18 Tháng M. hai 2017 12:35
Finland FI 12864 Chủ nhật, 10 Tháng M. hai 2017 23:28
Italy IT 11585 Chủ nhật, 17 Tháng M. hai 2017 09:10
Switzerland CH 5826 Thứ năm, 14 Tháng M. hai 2017 03:57
Sweden SE 4851 Thứ bảy, 16 Tháng M. hai 2017 01:25
Brazil BR 4288 Thứ hai, 18 Tháng M. hai 2017 09:47
Taiwan TW 3119 Thứ sáu, 15 Tháng M. hai 2017 08:28
Republic Of Korea KR 2918 Thứ hai, 18 Tháng M. hai 2017 03:23
Kazakhstan KZ 2791 Thứ sáu, 08 Tháng M. hai 2017 15:35
Japan JP 2610 Chủ nhật, 17 Tháng M. hai 2017 18:06
Romania RO 2584 Thứ năm, 14 Tháng M. hai 2017 00:37
Singapore SG 2562 Thứ hai, 18 Tháng M. hai 2017 08:06
Poland PL 2554 Chủ nhật, 17 Tháng M. hai 2017 20:28
Hong Kong HK 2463 Chủ nhật, 17 Tháng M. hai 2017 13:53
Malaysia MY 2202 Thứ bảy, 16 Tháng M. hai 2017 13:39
European Union EU 2153 Thứ tư, 22 Tháng M. một 2017 06:15
Iceland IS 2121 Thứ hai, 24 Tháng Bảy 2017 18:53
Lithuania LT 1479 Thứ sáu, 15 Tháng M. hai 2017 14:28
Mexico MX 1465 Thứ tư, 13 Tháng M. hai 2017 04:35
Indonesia ID 1371 Thứ năm, 07 Tháng M. hai 2017 12:12
Thailand TH 1275 Thứ bảy, 16 Tháng M. hai 2017 15:43
Belgium BE 1064 Thứ hai, 04 Tháng M. hai 2017 16:31
India IN 997 Thứ hai, 18 Tháng M. hai 2017 04:00
Ireland IE 924 Thứ bảy, 16 Tháng M. hai 2017 21:16
Argentina AR 853 Chủ nhật, 19 Tháng M. một 2017 21:19
Portugal PT 850 Thứ sáu, 15 Tháng M. hai 2017 22:26
Iraq IQ 812 Chủ nhật, 17 Tháng M. hai 2017 17:45
Bolivia BO 757 Thứ hai, 11 Tháng M. hai 2017 17:01
Belarus BY 753 Thứ năm, 07 Tháng M. hai 2017 03:20
Pakistan PK 658 Thứ hai, 04 Tháng M. hai 2017 17:44
Austria AT 622 Thứ ba, 12 Tháng M. hai 2017 18:34
Republic Of Moldova MD 579 Thứ sáu, 15 Tháng M. hai 2017 14:52
Islamic Republic Of Iran IR 535 Thứ năm, 09 Tháng M. một 2017 19:02


1, 2, 3, 4  Trang sau